Smaltované nádrže zemědělství 02

Nádrže pro výrobu bioplynu v zemědělství

Digesce k využití zemědělských odpadů, zvířecí kejdy a energetických plodin je považována za důležitou součást globálního růstu obnovitelných energetických řešení. Navíc anaerobní digesce je uznávána jako ideální systém k řešení většiny organických odpadů.

Historie nádrží PERMASTORE® pro anaerobní digesci sahá až do počátku 1970, a během desetiletí společnost značně rozšířila své zkušenosti v tomto oboru.

Smaltovaný povrch PERMASTORE® může být jako materiál využit jak v zóně kapalné, tak i v zóně plynné s dlouhodobou bezpečností. Tento systém nabízí významné ekonomické výhody a bezpečnost zemědělcům a společnostem, zabývajícím se bioplynem.

Smaltované nádrže PERMASTORE® lze použít také pro skladování bioplynu s využitím dvojité membránové střechy.

Kontrukce nádrží PERMASTORE®

Vlastnosti
NÁDRŽÍ PERMASTORE®
  • Odolnost smaltovaných nádrží proti korozi
  • Modulární šroubované konstrukce

  • Modulární návrh umožňuje přizpůsobit povrchovou úpravu k zónám
  • Životnost povrchové úpravy vyžaduje minimální údržbu
Výhody
NÁDRŽÍ PERMASTORE®
  • Snížení nákladů na pravidelnou provozní údržbu
  • Jednoduchá logistika, rychlá a cenově výhodná instalace
  • Snižuje náklady na projekt

  • Snižuje náklady na údržbu a ušlý zisk z prostojů

Nádrže PERMASTORE®

Katalog nabízených služeb