Smaltované nádrže na pitnou vodu 01

Smaltované nádrže Permastore® na vodu

PERMASTORE® nádrže jsou celosvětově akceptovány pro použití jako zásobníky na pitnou vodu.

Smaltované nádrže firmy PERMASTORE® jsou certifikovány dle NSF / ANSI 61 a mají schválení dle nařízení č. 31 (DWI - Drinking Water Inspectorate).

Tvrdý, inertní a hygienický povrch smaltovaných nádrží umožňuje jejich snadné čištění a dezinfekci.

V PERMASTORE® nádržích může být také umístěno široké spektrum odpadních vod. PERMASTORE® nádrže mohou být například pro důlní vodu, na odsolování mořské vody, pro reverzní osmózu, propouštěcí nádrže, usazovací nádrže, filtrační nádrže, dezinfekce, koagulace / aktivní čeřící nádrže, aerační nádrže, chlor kontaktní, dávkovací nádrže, nádrže pro kaly, atd.

Šroubovaný systém umožňuje navrhovat nádrže pro použití v různých konfiguracích, včetně akumulačních vodních nádrží, hydrantů a dávkovacích vodojemů.

Návrh nádrží se přizpůsobuje lokálním environmentálním podmínkám jako rychlost větru, sněhové zatížení nebo seismická oblast.

PERMASTORE® nádrže

Katalog nabízených služeb