smaltovane-nadrze-permastore-002

Co je smaltovaná ocel?

Sklo tavené do oceli (sklo lemující ocel) je unikátní druh povrchu sil a nádrží. Dva materiály jsou spojeny dohromady k dosažení nejlepší vlastností obou – pevnosti a pružnosti oceli v kombinaci s korozní odolností skla. Pro vnitřní i venkovní povrchy je smaltovaná ocel schopna poskytnout mnoho let bezproblémové služby v náročném prostředí.

Tento systém je prověřen mnoha desetiletími a tisíci instalacemi po celém světě a je v souladu s mezinárodními standardy, které se touto problematikou zabývají:

EN ISO 28765:2011 "Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly". Permastore je výrobce smaltovaných nádrží, který je schopen poskytnout nezávislý, auditovaný písemný doklad o splnění všech požadavků této mezinárodní normy.

ANSI / AWWA D103-09: AWWA Standard pro "Průmyslově potahované šroubované ocelové nádrže pro skladování vod"

BS 5502: "Stavby a konstrukce pro zemědělství".

EN ISO 28765:2011 "Návrh nádrží na kejdu pro systémy skladování odpadů v USA"

Modulární šroubovaná konstrukce nádrží umožňuje dosahovat vysokou a garantovanou „tovární kvalitu“ a výstavbu ve velmi krátkých lhůtách.

Nádrže na PERMASTORE® jsou vyráběny a testovány v souladu s uvedenými normami a podle potřeby i podle dalších norem. Kromě toho, všechny PERMASTORE® smaltované povrchy jsou vyráběny podle veřejně publikovaných norem kvality poskytování ujištění o konzistentní bezpečnosti skladování.

Standardy kvality PERMASTORE® jsou také nezávisle auditovány německou auditorskou firmou MPA NRW, zajišťující důsledné dodržování norem kvality. Kontaktní plochy všech panelů průmyslových nádrží jsou vysokonapěťově testovány k zajištění nulové diskontinuity.

PERMASTORE® smaltované ocelové nádrže v kombinaci s modulárním designem a konceptem výstavby nabízí řadu výhod pro koncové uživatele a dodavatele. Mezi ně patří zejména:

Výpody smaltovaných nádrží Permastore

Dlouhá životnost 95%
Nízké investiční náklady 67%
Nízké náklady na údržbu 85%
Rychlá instalace 100%
Snadná doprava na místo instalace 92%
Flexibilita pro přestavby, rozšíření, demontáže 82%
Katalog nabízených služeb