nulova-diskontinuita

Dlouhá životnost a odolnost smaltovaných plechů

nulova-diskontinuita-2

Dlouhá životnost a odolnost je reputace, která může být získána pouze orientací na dosažení nejvyšší kvality a závazku nulové diskontinuity skelné syntézy (nulové vady). Tato filozofie je zakotvena ve výrobních procedurách firmy PERMASTORE®, která díky tomu splňuje nebo překračuje požadavky mezinárodních norem pro smaltované nádrže a sila.

Všechny průmyslové kvalitativní třídy povrchových úprav podléhají 100% kontrole ne-destruktivním, vysokonapěťovým testováním. Každý plech/panel s jakoukoliv zjištěnou diskontinuitou je vyřazen a tak je zajištěno, že všechny smaltované plechy/panely jsou zákazníkům dodány bez jakýchkoliv defektů, zjišťovaných vysokonapěťovým testováním. To dává zákazníkům možnost plně důvěřovat smaltovaným nádržím PERMASTORE®, které mají nejdelší životnost s minimálními udržovacími náklady.

Vysokonapěťový test integrity

  1. Mezera ve vrstvě - diskontinuita registrována
  2. Dírka - diskontinuita registrována
  3. Mastnota a nečistota - diskontinuita registrována
  4. Skrytá vada - diskontinuita registrována
  5. Snížená tloušťka povrchu - diskontinuita registrována

Všechny plechy jsou testovány na 100% nulovou diskontinuitu.

Žádné úpravy nebo opravy při diskontinuitě – vyřazení plechu.

Katalog nabízených služeb