Smaltované nádrže zemědělství 06

Skladování kejdy v zemědělství v nádržích Permastore®

Kontrola znečištění farem a zemědělských podniků se stala v posledních letech významným tématem, kde efektivní a bezpečné skladování kejdy je velmi důležitou součástí komplexního řešení této problematiky.

Regionální ekologické agentury po celém světě využívají legislativy a podpůrných programů, které mají motivovat zemědělce ke zlepšení jejich systémů kejdového hospodářství. Jedná se například o nařízení Evropské komise o dusičnanech.

K zajištění ochrany životního prostředí je nezbytné, aby byla kejda v určitých obdobích roku skladována. A to je místo, kde je vysoká míra bezpečnosti PERMASTORE® systémů smaltovaných nádrží obzvláště vhodná. Firma PERMASTORE® úspěšně dodává smaltované nádrže již od roku 1960, což přináší řadu výhod:

Kontrukce nádrží PERMASTORE®

Vlastnosti
NÁDRŽÍ PERMASTORE®
  • Odolnost smaltovaných nádrží proti korozi
  • Modulární šroubované konstrukce

  • Nadzemní uložení


  • Možnost vyšších nádrží

Výhody
NÁDRŽÍ PERMASTORE®
  • Snížení nákladů na každodenní provoz a údržbu
  • Jednoduchá logistika a rychlá a cenově výhodná instalace. Možnost demontáže a přesunutí
  • Bezpečné proti zaplavení a brání riziku pádu personálu do nádrže, které je např. u podzemních jímek
  • Jednodušší míchání pro maximální užitek z živin. Nižší náklady na stavební připravenost

Nádrže PERMASTORE ® na kejdu

Katalog nabízených služeb