Smaltované nádrže pro biopaliva 01

Nádrže pro výrobu a skladování biopaliva

BIOTANQ® je divize biopaliv firmy PERMASTORE® limited, která je lídrem na trhu smaltovaných sil a nádrží. Od roku 1959 firma poskytuje řešení pro trvalé a nákladově efektivní skladování v komunálním i v agresivním průmyslovém prostředí po celém světě. PERMASTORE® exportuje do více než 110-ti zemí světa a má za sebou více než 300 000 úspěšných instalací po celém světě, odolávajících někdy extrémním místním klimatickým podmínkám, od mrazivé Arktidy až po žhavou poušť.

Průmysl biopaliv roste po celém světě jako ekologicky přijatelný zdroj paliva z biomasy. Používání biopaliv může snížit emise skleníkových plynů, snížit poptávku po fosilních palivech a je často podporována vládními dotacemi.

Hlavními biopalivy jsou, bio-ethanol, alkoholu z kvašení a bio-diesel vyráběný trans-esterifikací. Všechny jsou odvozeny od organické biomasy. Rostliny proto výrobu těchto biopaliv mají své požadavky na nádrže a sila, stejně tak jako vstupní suroviny cukr, škrobové plodiny, cukrová třtina, rostlinné oleje nebo živočišné tuky. Skladování vyžaduje také konečný výrobek-biopalivo, stejně tak jako dávkování vody a požární nádrže v místě provozu. Modulární nádrže a sila BIOTANQ® mohou být v těchto oblastech využita, přičemž mají významné výhody oproti tradičním svařovaným konstrukcím.

Mezinárodní standardy pro skladování biopaliv a systémy jakosti předurčují BIOTANQ® sila a nádrže jako důvěryhodnou alternativu ke standardu API 650 pro svařované nádrže a 12B specifikaci pro šroubované nádrže. Také splňují nebo překračují požadavky normy EN ISO 28765:2011, EEA 7.20 a AWWA D103-09 a dalších používaných norem.

Mezinárodní instituce – auditováno MPA NRW a certifikováno dle NSF/ANSI 61.

PŘÍNOSY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE

BIOTANQ® smaltované nádrže v kombinaci s modulárním návrhem dávají dodavatelům a koncovým uživatelům řadu výhod:.

Smaltované nádrže pro biopaliva 02

  • Dlouhá životnost
  • Nízké kapitálové náklady
  • Nízké náklady na údržbu
  • Rychlá instalace na místě
  • Celosvětová a ekonomická distribuce
  • Flexibilita k přestavbě, rozšíření, odstranění, přemístění
  • Optimální korozní odolnost

Stáhnout BIOTANQ® katalog.

Smaltované nádrže na biopaliva

Katalog nabízených služeb