Smaltované nádrže pro komunální sféru 01

Řešení pro municipální sféru

Zkušenosti firmy PERMASTORE® v dodávkách nádrží pro komunální sféru sahají až k roku 1960. O té doby realizovala firma mnoho komunálních aplikací, které byly kriticky důležité pro komunální sféru a týkaly se jak skladování pitné vody, tak nádrží pro znečištěné vody a nádrží pro čistírny odpadních vod, které byly závislé na integritě a bezpečnosti smaltovaných nádrží PERMASTORE®.

Pro pomoc městům a obcím při definování jejich požadavků na nádrže byly vyhlášeny národní a mezinárodní normy, řešící návrh a konečnou povrchovou úpravu. Mezi ně patří:

EN ISO 28765:2011 "Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly". PERMASTORE® je výrobce smaltovaných nádrží, který je schopen poskytnout nezávislý, auditovaný písemný doklad o splnění všech požadavků této mezinárodní normy.

ANSI / AWWA D103-09: AWWA Standard pro "Průmyslově potahované šroubované ocelové nádrže pro skladování vod"

PERMASTORE® nádrže pro komunální sféru jsou vyráběny a testovány podle těchto a dalších norem, v závislosti na potřebách zákazníka. Všechny finální povrchové úpravy jsou vyráběny podle publikovaných norem kvality a jsou nezávisle ověřené. To dává zákazníkům jistotu trvale bezpečného řešení skladování či ukládání. Kromě toho firma PERMASTORE® může ubytovat návštěvu organizovanou distributorem či pověřenou třetí stranu, pro provedení kontroly zboží před odesláním.

Komunální smaltované nádrže

Katalog nabízených služeb