mpa-nrw.jpg

Mezinárodní certifikáty kvality smaltovaných nádrží

ISO 900:2008 – certifikace systému managementu jakosti od roku 1996 zajištuje konzistentní spokojenost zákazníků.

MPA NRW – zcela nezávislý audit, zajišťující kontinuální shodu kvalitativních parametrů smaltovaných výrobků PERMASTORE® s požadavky norem kvality.

NSF / ANSI 61 – certifikace jakosti produktů a vhodnosti pro skladování pitné vody*

DWI – certifikace dle schváleného nařízení č.31 pro pitnou vodu. (Anglická norma Inspektorátu pitné vody)

* Pouze výrobky s označením NSF jsou certifikovány.

Mezinárodní normy / směrnice

EN ISO 28765:2011 "Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly".

Tato norma poskytuje návody, týkající se konstrukce a požadavků na finální úpravu povrchů pro všechny nádrže používané na komunálním a průmyslovém trhu. Permastore je výrobce smaltovaných nádrží, který je schopen poskytnout nezávislý, auditovaný písemný doklad o splnění všech požadavků této mezinárodní normy.

ANSI / AWWA D103-09: AWWA Standard pro "Průmyslově potahované šroubované ocelové nádrže pro skladování vod"

EHP 7,20, EHP 7,24, 7,25 EHP: "Smaltované šroubované ocelové nádrže a sila".

BS 5502: "Stavby a konstrukce pro zemědělství"

NRCS: "Návrh nádrží na kejdu pro systémy skladování odpadů v USA"

Permastore nabízí nádrže v souladu s těmito standardy. Stejně tak mohou nádrže splňovat i ostatní kritéria návrhu a místní environmentální podmínky

* Pouze výrobky s označením NSF jsou certifikovány.

Katalog nabízených služeb