Smaltované nádrže na průmyslové odpadní vody

Řešení nádrží pro průmyslové odpadní vody

Existuje vysoký stupeň variability odpadních vod z průmyslových zdrojů. To klade velký důraz na schopnost skladovacích a výrobních nádrží odolávat celé řadě agresivních látek a kapalin.

Smaltovaný povrch PERMASTORE® poskytuje vysoký stupeň ochrany nádrží a zásobníků pro širokou škálu průmyslových procesů, od potravinářských odpadů, odpadních vod koželužen, průsakových vod, až po celou řadu dalších procesů a aplikací.

Výhody vysoké korozní odolnosti s modulárním charakterem nádrží zákazníkům poskytují významné výhody v kontaminační bezpečnosti, v časech výstavby projektu a v nákladech na životnost projektu.

Permastore® nádrže pro odpadní vody

Katalog nabízených služeb