Výroba bioplynu v průmyslu 01

Řešení nádrží pro výrobu bioplynu v průmyslu

Historie nádrží PERMASTORE® pro anaerobní digesci sahá až do počátku 1970, a během desetiletí společnost značně rozšířila své zkušenosti v tomto oboru.

Smaltovaná nádrže jsou využívané pro:

Výroba bioplynu v průmyslu 02

 • Mezofilní fermentory
 • Termofilní fermentory
 • Pasterizační fermentory
 • Fermentory pro enzymatickou hydrolýzu

Smalt není využíván pouze pro stěny nádrže, ale i pro střechu nádrží, využívaných jako fermentory. To poskytuje vysoký stupeň ochrany celého fermentoru, zejména ve vysoce agresivní zóně plynu.

Tyto střechy jsou strukturálně navrženy tak, aby snesly zátěž dle místních podmínek a sloužily také jako podpora systému centrálního míchání.

Navíc smaltované ocelové nádrže mohou být využity v kombinaci s dvojitou membránovou střechou také pro skladování bioplynu.

Kombinace inertního smaltovaného povrchu nádrží PERMASTORE® se sílou oceli a flexibilitou modulární konstrukce dává významné výhody oproti jiným typům fermentorů.

Patří mezi ně zejména:

Kontrukce nádrží PERMASTORE®

Vlastnosti
NÁDRŽÍ PERMASTORE®
 • Historie prvních dodávek fermentorů pro anaerobní digesci sahá až do roku 1973.

 • Celá řada finalizací umožňující optimální volbu pro skladování produktu.
 • Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit povrchovou úpravu k jednotlivým zónám.
 • Dlouhá životnost povrchové úpravy vyžaduje minimální údržbu.
 • Modulární systém umožňuje různé modifikace a rozšíření.
Výhody
NÁDRŽÍ PERMASTORE®
 • Bezpečnost dodávek, založených na základě prokazatelných zkušeností a důvěry ve spolehlivost produktu.
 • Nákladově efektivní řešení.

 • Snižuje náklady na projekt.

 • Snižuje náklady na údržbu a ušlý zisk z prostojů.

 • Všestrannost – jistota pro budoucnost.

Smaltované nádrže pro výrobu bioplynu

Katalog nabízených služeb