Smaltované nádrže pro zemědělství 08

Řešení pro zemědělskou sféru

Historie zemědělských smaltovaných sil a nádrží firmy PERMASTORE® je stará více než 50 let. Produktové portfolio je od obilních sil, přes sila pro vysoce kvalitní krmivo (kukuřice) hospodářských zvířat až po nádrže pro skladování kejdy, které umožňují zemědělcům splnit požadavky právních předpisů pro nakládání s odpady. Tímto předpisem může být například nařízení Evropské komise o dusičnanech. V podmínkách EU je šíření a ukládání odpadu přísně regulováno.

Odvětví zemědělství také nabízí příležitosti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zemědělské plodiny a organický zemědělský odpad je ideální "palivo" pro anaerobní digesci, což je proces, kterým se z těchto materiálů generuje bioplyn. Toto neustále generované "palivo" může dát více konzistentní dodávky energie z obnovitelných zdrojů než je tomu u fotovoltaických solárních panelů nebo větrných turbín, které jsou závislé na počasí.

Nádrže PERMASTORE® nabízejí ideální řešení pro zemědělské anaerobní fermentory, dofermentory, nádrže pro skladování bioplynu. Oblast obnovitelných zdrojů energie už prokázala svoji udržitelnost v zemích severní Evropy a postupně se rozšiřuje do všech částí světa, kde modulární charakter PERMASTORE® nádrží dává výhodu jednoduché logistiky a rychlého sestavení.

Smaltované, sila, nádrže a zásobníky

Katalog nabízených služeb