Smaltované nádrže pro prumysl 01

Smaltované nádrže a zásobníky pro průmysl

Výhody vysoké korozní odolnosti s modulárním charakterem nádrží zákazníkům poskytují významné výhody v kontaminační bezpečnosti, v časech výstavby projektu a v nákladech na životnost projektu.

Smaltovaný povrch PERMASTORE® poskytuje vysoký stupeň ochrany nádrží a zásobníků pro širokou škálu průmyslových procesů a mohou zahrnovat například:

Permastore®

Smaltované nádrže pro prumysl 06

 • Nádrže pro průmyslové odpadní vody
 • Anaerobní digesce a bioplynové nádrže
 • Nádrže pro technologickou/výrobní vodu
 • Sila pro skladování pevných sypkých látek
 • Nádrže pro potravinářský odpad
 • Nádrže pro odpad z koželužen
 • Nádrže pro odpad z výroby nápojů (alko, nealko, pivo…)
 • Nádrže pro průsakové vody
 • Požární nádrže
 • Nádrže pro rybí farmy
 • Nádrže pro důlní vodu
 • Odsolovací nádrže
 • Mycí a záchytné nádrže

Pro pomoc zákazníkům při definování jejich požadavků na nádrže byly vyhlášeny národní a mezinárodní normy, řešící návrh a konečnou povrchovou úpravu. Mezi ně patří:

EN ISO 28765:2011: "Smalty - Navrhování spojených ocelových nádrží ke skladování nebo k nakládání s vodou nebo s komunálními nebo průmyslovými odpadními vodami a kaly". PERMASTORE® je výrobce smaltovaných nádrží, který je schopen poskytnout nezávislý, auditovaný písemný doklad o splnění všech požadavků této mezinárodní normy.

ANSI / AWWA D103-09: AWWA Standard pro "Průmyslově potahované šroubované ocelové nádrže pro skladování vod"

PERMASTORE® nádrže pro průmysl jsou vyráběny a testovány podle těchto a dalších norem, v závislosti na potřebách zákazníka. Všechny finální povrchové úpravy jsou vyráběny podle publikovaných norem kvality a jsou nezávisle ověřené. To dává zákazníkům jistotu trvale bezpečného řešení skladování či ukládání. Kromě toho firma PERMASTORE® může ubytovat návštěvu organizovanou distributorem či pověřenou třetí stranu, pro provedení kontroly zboží před odesláním.

Průmyslové smaltované nádrže a zásobníky

Katalog nabízených služeb