Smaltované nádrže pro ČOV 01

Nádrže Permastore® pro čištění odpadních vod

Smaltované ocelové nádrže PERMASTORE® mají velmi vysokou odolnost vůči napadení korozí a vůči otěru. Proto se ideálně hodí k použití v aplikacích pro zpracování a čištění odpadních vod. Nádrže PERMASTORE® byly úspěšně použity pro širokou škálu aplikací čištění odpadních vod, mezi které patří například:

Permastore® ČOV

Smaltované nádrže pro ČOV 02

 • Provzdušňovací nádrže
 • Membránové dávkovací reaktory (nádrže)
 • Sekvenční dávkovací reaktory (nádrže)
 • Zahušťovací nádrže
 • Odkalovací nádrže
 • Míchací nádrže kalu
 • Nádrže pro ošetření kalu
 • Vyrovnávací nádrže
 • Filtrační nádrže
 • Usazovací nádrže
 • Zásobníky na kaly

Společnost PERMASTORE® nabízí celou řadu smaltovaných nádrží a sil, navrhovaných a vyráběných v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Tyto sestavy nádrží a sil jsou dodávány a instalovány prostřednictvím naší globální sítě nezávislých distributorů, kteří pracují na splnění dohodnutých časových termínů Vašich projektů.

Tvrdý, inertní a hygienický povrch smaltovaných nádrží umožňuje jejich snadné čištění a dezinfekci.

V PERMASTORE® nádržích může být také umístěno široké spektrum odpadních vod. PERMASTORE® nádrže mohou být například pro důlní vodu, na odsolování mořské vody, pro reverzní osmózu, propouštěcí nádrže, usazovací nádrže, filtrační nádrže, dezinfekce, koagulace / aktivní čeřící nádrže, aerační nádrže, chlor kontaktní, dávkovací nádrže, nádrže pro kaly, atd.

Šroubovaný systém umožňuje navrhovat nádrže pro použití v různých konfiguracích, včetně akumulačních vodních nádrží, hydrantů a dávkovacích vodojemů.

Návrh nádrží se přizpůsobuje lokálním environmentálním podmínkám jako rychlost větru, sněhové zatížení nebo seismická oblast.

PERMASTORE® nádrže

Katalog nabízených služeb