Smaltované nádrže pro hornictví 01

Smaltované nádrže - řešení pro těžbu nerostů

Těžební průmysl vyžaduje upravené nádrže, které musí odolat prostředí s vysoce abrazivními materiály a korozivnímu prostředí z procesu těžby.

Tyto aplikace jsou ideální pro PERMASTORE® smaltované nádrže. Tyto nádrže se hodí pro náročná prostředí, kde spolehlivost je velmi důležitou charakteristikou. Mohou vydržet extrémní klimatické podmínky ve vzdálených lokalitách a princip modulární konstrukce nádrží nabízí také snadnou dopravu na místo instalace.

Šroubovaná konstrukce nádrží umožňuje velmi rychlou výstavbu ve srovnání např. se svařovanou konstrukcí. To také umožňuje stávající nádrže demontovat a v případě potřeby přestěhovat na nové místo a zvýšit tak významně hodnotu majetku.

Procesy úpravy odpadních těžebních vod mohou být provedeny v nádržích PERMASTORE® ve většině aplikací, které zahrnují těžbu zlata, stříbra, uhlí, mědi, diamantů, železné rudy, kobaltu, niklu, platiny, uhličitanu draselného, vzácných kovů, uranu, zinku nebo jiné typů těžby nerostů.

Smaltované nádrže těžební průmysl

Katalog nabízených služeb