Revize, prohlídky, servis, opravy Permastore 01

Provádíme revize, prohlídky a opravy

Nabízíme provedení revizí Vašich Permastore nádrží a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska druhu kapalné látky, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace.

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky nádrží montovaných ze smaltovaných plechů a dalších technických zařízení potřebných pro provoz nádrží. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce nádrží nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně.

Základem řádné péče o nádrže ze smaltovaných plechů je vždy průběžné sledování jejich stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola šroubované nádrže.

Provádíme následující:

Revize, prohlídky, servis, opravy Permastore 02

  • revizní prohlídky sil, nádrží a zásobníků
  • pravidelné prohlídky sil, nádrží a zásobníků
  • pravidelné zkoušky těsnosti nádrží
  • vodní zkoušky nádrží
  • pravidelný servis sil, nádrží a zásobníků
  • střední opravy sil, nádrží a zásobníků
  • generální opravy sil, nádrží a zásobníků
  • lehké opravy sil, nádrží a zásobníků
  • Bližší informace získáte na telefonním čísle: 737540190

Fotogalerie:

Katalog nabízených služeb